Aktuelt:

 

MICHAEL FULLAN:

"De riktige driverne i aksjon for skoler, distrikter og systemer"


Michael Fullan.png

Seminaret ble besøkt av nærmere 400 deltakere, som fikk en grundig innføring i Fullans modell  for ”Coherance” eller ”Helhet og sammenheng” som vi har oversatt den til på norsk. 

Arbeidsboken som deltakerne fikk utlevert på seminaret finner du ved å klikke  på lenken nedenfor:

"Coherence - Putting your inner Drive into Overdrive"     
 


 Stiftelsen IMTEC og Skolelederforbundet har de siste årene invitert internasjonale forskere til Norge for å holde skoleledere og andre med interesse for utdanningsfeltet oppdatert på internasjonal forsknings- og utviklingsarbeid. Nestemann ut er Avis Glaze, også fra Canada, som har samarbeidet tett med Michal Fullan om kvalitetsutvikling i skolene i Ontario. 


AVIS GLAZE:

"Skoleledelse som fremmer like muligheter for alle elever"


Avis Glaze.png

     Hamar 12.09.2016

     Oslo 13.09.2016

     Kristiansand 14.09.2016

     Stavanger 15.09.2016

     Bergen 16.09.2016

     Ålesund 19.09.2016

 


Informasjon om innholdet på seminaret og Avis Glaze finner du her...

Priser finner du her...

Informasjon om hotell finner du her...

Påmeldingsskjema til dette seminaret finner du her.................................................................................................

DAGSSEMINARERPraktisk_ledelse_edited-1.jpg

Vi kan nå tilby en kursrekke som vil gi deg øket innsikt i og kunnskaper om noen av de viktige oppgavene som ligger på ledere. I en rekke dagsseminarer vil vi ta opp en del temaer som enhver leder vil ha nytte av:

  • Medarbeidersamtalen som et aktivt ledelsesverktøy

  • "Den vanskelige samtalen" - en samtale som man i utgangspunktet gruer seg for

  • Rekruttering og intervjuteknikk

  • Presentasjonsteknikk

  • Kommunikasjon for effektivt samarbeid

 Klikk her for å lese mer om disse dagsseminarene

 

............................................................................................................................

BUN - BarnehageUtvikling i NettverkNytt_prosjekt_blast.jpg

Barnehagene har gjennomgått store endringer de siste årene. Aldersgruppene har endret seg; seksåringene har gått over til skolen, og stadig flere barn under to år har plass i barnehagen. Barnehagen har formelt blitt en del av Kunnskapsdepartementet og dermed en del av et helhetlig utdanningsforløp. Det er ikke lenge siden vi fikk en ny rammeplan, og en ny barnehagelov er ute til høring. Så store didaktiske endringer initiert fra systemnivå stiller store krav til barnehagen som organisasjon.

Barnehagene trenger å lære og utvikle seg. De trenger interne læringsarenaer for erfaringslæring og ideutveksling. De trenger også eksterne læringsarenaer der grupper av førskolepersonell møtes for felles læring og utvikling gjennom refleksjon over case og gjennom konstruktive tilbakemeldinger.

Les mer om opplegget her...

Publikasjoner

 .....

Partssamarbeid_bok_w2.jpg

 

PARTSSAMARBEID

Kommuneutvikling gjennom involvering og deltakelse

Av Knut Stranden

Boken er utgitt av og kan bestilles hos forlaget

Res Publica

Les mer om boka her

 

....................

Entusiasme_for_endring_25.jpg

 

  ENTUSIASME FOR ENDRING

  En håndbok for skoleledere

Av

  T. Skandsen, J.I. Wærness og Y. Lindvig

  Hvordan kan engasjement og legitimitet for endring skapes?

  Trenger du konkrete tips til hvordan endringsarbeid i skolen kan organiseres og ledes?

  Boken er utgitt på Gyldendal Akademisk forlag og kan bestilles

kundeservice@gyldendal.no, eller tel. 23 32 76 61

 Konferanser og

presentasjoner

....................

DAB 2016.pngPresentasjonene fra konferansen finner du her...

....................

Logo.jpg


UPLIFTING LEADERSHIP

med

Andy Hargreaves & Alan Boyle

 

Etter ønske fra flere deltakere legger vi her ut presentasjon og arbeidsbok fra seminaret.

Uplifting leadership Norway.pptx

Uplifting Leadership - Arbeidsbok.docx

 

....................

....................

Blant våre prosjekter...

 

Rektorutdanning i regi av Konsortiet Ledelse Øst

Utdanningen kvalifiserer studentene til å reflektere over og videreutvikle sine ferdigheter som rektor. Etter gjennomført opplæring skal studentene kunne anvende forskningsbasert kunnskap, informasjon fra egen skole og egne erfaringer som grunnlag for organisasjonsutvikling og forbedring av elevers læringsresultater. Utdanningsprogrammet er et forsknings- og erfaringsbasert studium som knyttes tett til praksis.

Les mer om LØST på Høgskolen i Oslo og Akershus sin hjemmeside her...

....................

 

Lederopplæring for styrere

i barnehage

I samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Hedmark og Karlstads Universitet tilbyr IMTEC en lederopplæring rettet direkte til de som er ledere i barnehager.

Les mer om studiet på HIOA sin hjemmeside her...

....................